TERMA DAN SYARAT

PENAFIAN

Anda boleh menggunakan laman web ini jika anda setuju untuk ditadbir dengan terma dan syarat berikut dan anda bersetuju untuk menerima dan tertakluk kepada terma dan syarat ini dengan mengakseskan, menggunakan atau memuat turun material daripada laman web ini.

Laman web 10 Teratas Survei Berbayar Terbaik disediakan sebagai servis maklumat percuma oleh C2O Media Limited.

10 Teratas Survei Berbayar Terbaik menggunakan cubaan munasabah untuk menyediakan maklumat berkaitan dan terkini dengan tepat dalam laman web ini. 10 Teratas Survei Berbayar Terbaik tidak membuat apa-apa jaminan atau representasi mengenai ketepatan tersebut.10 Teratas Survei Berbayar Terbaik tidak akan menerima liabiliti untuk apa-apa ralat atau ketinggalan dalam kandungan laman web ini. Maklumat yang terdapat dalam laman web ini hanyalah untuk tujuan ilustratif sahaja dan tidak bertujuan untuk menjadi komprehensif atau membekalkan nasihat undang-undang terhadap apa-apa isu khusus. Segala maklumat adalah tertakluk kepada variasi seterusnya, tanpa sebarang notis terlebih dahulu mengikut budi bicara kami. Perkara ini tidak menjejaskan hak tetap anda.

Apa-apa perisian pihak ketiga yang boleh dimuat turun daripada sebuah laman web yang dioperasikan oleh pihak ketiga, sama ada dirujuk atau dipautkan kepada laman web 10 Teratas Survei Berbayar Terbaik, adalah tanggungjawab pihak ketiga tersebut dan bukannya 10 Teratas Survei Berbayar Terbaik, yang tidak akan menerima apa-apa tanggungjawab atau liabiliti timbul yang menyebabkan kerugian, kerosakan, virus atau apa-apa hasil daripada pemuatan turun perisian tersebut oleh anda atau mana-mana pengguna. Sila ambil perhatian yang mana-mana pautan ke laman web pihak ketiga tidak bermakna kami mengesahkan kandungan atau kegunaan laman web tersebut, kandungan atau servis yang ditawarkan oleh mana-mana pihak ketiga.

KESIMPULAN

10 Teratas Survei Berbayar Terbaik tidak akan terima tanggungjawab untuk apa-apa kerugian atau kerosakan secara langsung, tidak langsung, sampingan, istimewa atau turutan termasuklah tanpa had, sebarang kehilangan keuntungan, gangguan terhadap perniagaan, kehilangan program atau data lain terhadap sistem pengendalian maklumat anda atau sebaliknya berlaku disebabkan oleh anda atau mana-mana pihak ketiga hasil daripada akses anda atau penggunaan laman web 10 Teratas Survei Berbayar Terbaik atau mana-mana laman web yang dipautkan secara langsung atau tidak langsung kepada mana-mana halaman di laman web 10 Teratas Survei Berbayar Terbaik. Maklumat yang diberikan mungkin tidak lengkap, lapuk atau tidak tepat dan mungkin mempunyai ketidaktepatan teknikal atau ralat tipografi. Pengguna sepatutnya sentiasa mencari nasihat undang-undang sebelum mengambil atau mengelak daripada mengambil sebarang tindakan.

Ia merupakan tanggungjawab anda bagi memastikan yang akses anda ke laman web 10 Teratas Survei Berbayar Terbaik adalah bebas daripada virus, cecacing, kuda Troy dan sebarang item bersifat memusnah. 10 Teratas Survei Berbayar Terbaik tidak akan terima tanggungjawab untuk apa-apa kerugian atau kerosakan secara langsung, tidak langsung, sampingan, istimewa atau turutan kerugian atau kerosakan terhadap kehilangan keuntungan, data atau kegunaan anda atau mana-mana pihak ketiga hasil daripada akses anda atau penggunaan laman web 10 Teratas Survei Berbayar Terbaik atau mana-mana laman web yang dipautkan secara langsung atau tidak langsung kepada mana-mana halaman di laman web 10 Teratas Survei Berbayar Terbaik.

Dengan memilih tawaran yang dipaparkan di laman web kami, anda bersetuju untuk mematuhi terma dan syarat syarikat yang dipilih. Anda juga bersetuju untuk dihubungi oleh mereka secara langsung bagi memastikan pendaftaran anda lengkap.